Photo Gallery

Quinn's, Beacon N.Y. 2014
55 Bar, NYC
with John Abercrombie
Jazz Showcase Chicago 2011
Jazz Showcase, Chicago 2012
Chicago Cultural Center
InnTone Jazz Festival, Austria
Cezanne Jazz Club, Houston, Texas
Miscellaneous